Vertrouwenspersoon VPO/VPI

Mijn rol als vertrouwenspersoon zie ik drieledig:

Ten eerste ben ik er voor een medewerker die zich niet zo prettig voelt op het werk. Dit kan zijn vanwege (ongewenste) omgangsvormen of vanwege een integriteitsschending. Ik bied een luisterend oor en probeer met de medewerker boven tafel te krijgen wat het precies is waardoor hij of zij zich niet zo lekker voelt. Vervolgens gaan we in gesprek over wat de medewerker zou kunnen ondernemen. Mogelijkheden zijn: doorverwezen worden (bijvoorbeeld als de oorzaak buiten het werk ligt) of onderzoeken welke vervolgacties er binnen de werkomgeving nodig zijn en welke daarvan het beste bij de medewerker passen. Er zijn veel mogelijkheden die overwogen kunnen worden en samen gaan we de voors en tegens op een rij zetten en kiezen, hoe en met wie we dat gaan doen. Ik zal daarbij naast de werknemer staan, terwijl deze de regie voert.

Ten tweede adviseer ik ten aanzien van het beleid over goed werkgeverschap. In de Arbowet staat de verplichting voor de werkgever om voor werknemers een veilige werkplek te creƫren. Een goed beleid en het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon kunnen daarin voorzien. Graag adviseer ik over hoe dit er voor uw bedrijf uit zou kunnen zien.

Ten slotte is het belangrijk dat alle medewerkers van een bedrijf of instelling weten hoe en waarvoor ze de vertrouwenspersoon kunnen benaderen. Voorlichtingen wil ik in overleg met de beleidsmakers met plezier verzorgen.

Ik ben lid van de LVV en gecertificeerd via CRP, mijn opleiding heb ik genoten bij van Oss & Partners